تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد راه حل هایی برای مبارزه با آلودگی دریاها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد راه حل هایی برای مبارزه با آلودگی دریاها

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )