تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد عوامل انسانی مؤثر در تغییر شکل ناهمواری های پیرامون محل زندگی خود

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد عوامل انسانی مؤثر در تغییر شکل ناهمواری های پیرامون محل زندگی خود

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )