تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مرزهای آبی شمال و جنوب ایران چه مزیت هایی برای کشور ما به وجود آورده است و چرا تنگه ها ، آبراهه های مهم و استراتژیک محسوب میشوند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مرزهای آبی شمال و جنوب ایران چه مزیت هایی برای کشور ما به وجود آورده است و چرا تنگه ها ، آبراهه های مهم و استراتژیک محسوب میشوند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور  

ج :فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )