تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ویژگی های جغرافیایی و یا اقتصادی یکی از دریاهای ایران ( دریای عمان )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد : 

ویژگی های جغرافیایی و یا اقتصادی یکی از دریاهای ایران ( دریای عمان )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )