تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چه راه هایی برای حفظ حیات وحش دریاها وجود دارد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چه راه هایی برای حفظ حیات وحش دریاها وجود دارد

 این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور  

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )