تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ارزشهای اقتصادی دشت های داخلی کشور

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ارزشهای اقتصادی دشت های داخلی کشور

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )