تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد پیامدهای منفی عدم توجه به تأثیر اقلیم در معماری و با توجه به تقسیمات آب و هوایی ایران چیست ؟ ویژگی های معماری هر منطقه آب و هوایی چگونه است ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد پیامدهای منفی عدم توجه به تأثیر اقلیم در معماری و با توجه به تقسیمات آب و هوایی ایران چیست ؟ ویژگی های معماری هر منطقه آب و هوایی چگونه است ؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )