تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش میگیرند، شیوه درستی را انتخاب کرده اند؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش میگیرند، شیوهٔ درستی را انتخاب کرده اند؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج: فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )