تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی میتوان کمک گرفت ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی میتوان کمک گرفت ؟ برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه میتوان کرد؟ چگونه میتوان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدیها صادق هستیم؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )