تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد رابطه میان آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان و ضرورت وجود معاد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد رابطه میان آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان و ضرورت وجود معاد

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )