تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد رابطه میان آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان و ضرورت وجود معاد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد رابطه میان آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان و ضرورت وجود معاد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری 

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )