تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )