تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )