تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا برخی از افرادی که پایبندی چندانی به رعایت احکام دین ندارند، می گویند : ما به وجود این مجازات هایی که گفته می شود در قیامت و جهنم هست، اعتقادی نداریم ، شما به این گونه افراد چه پاسخی می دهید؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا برخی از افرادی که پایبندی چندانی به رعایت احکام دین ندارند، می گویند : ما به وجود این مجازات هایی که گفته می شود در قیامت و جهنم هست، اعتقادی نداریم ، شما به این گونه افراد چه پاسخی می دهید؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج: فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )