تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ آیا توجه به آخرت، لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )