تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای حضور سالم در جامعه، چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟ با اینکه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح یک امر پسندیده است، برخی جوامع مسیحی نسبت به این موضوع بی توجه اند. به نظر شما، علت آن چیست؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای حضور سالم در جامعه، چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟ با اینکه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح یک امر پسندیده است، برخی جوامع مسیحی نسبت به این موضوع بی توجه اند. به نظر شما، علت آن چیست؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )