تحقیقات و گزارشات درسی آمادگی دفاعی پایه دهم

در این صفحه تحقیقات و گزارشات درسی آمادگی دفاعی پایه دهم ارئه گردیده است

 

۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کشور ما با چند کشور دیگر مرز مشترک آبی یا خاکی دارد؟ وضعیت امنیت در کشور های پاکستان افغانستان عراق سوریه را بررسی کنید . تحقیق کنید کشور آمریکا در کدام کشورهای همسایه پایگاه نظامی دارد؟ در هر کشور چند پایگاه نظامی دارد؟ پایگاه ها را روی نقشه با علامت ستاره قرمز مشخص کنید. به نظر شما چرا آمریکا در این کشورها پایگاه نظامی احداث کرده است؟ دین رسمی هر کدام از کشورهای همسایه ایران چیست؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تاکیدات فرماندهی کل قوا برای ارتقا و اقتدار دفاعی در نیروهای مسلح کشور

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از تجهیزات دفاعی تولید داخل ( ناو شکن جماران )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۴- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سوابق مبارزاتی و شخصیت سیاسی امام خمینی 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد بسیج یکی از کشورها ( بسیج در لبنان و فلسطین – حزب الله لبنان و حماس فلسطین )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد معرفی یکی از دانش آموزان شهید ( شهید محمد حسین فهمیده )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۷- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد شهدا، زمان و محل حملات موشکی عراق به ایران

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۸- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آثار منفی شبکه های ماهواره ای ، شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای وارداتی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۹- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد وظایف و مأموریت های سازمان پدافند غیرعامل

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۰ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تحریم اقتصادی و آثار آن را بر زندگی مردم و راهکارهای اساسی مقابله با تحریم اقتصادی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :  فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۲ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد پدیدهٔ بیوتروریسم (تروریسم زیستی)

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۳ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد پدافند پرتوی و شیمیایی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :  فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۴ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد رعایت و یا عدم رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۵ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کمک های اولیه شامل چه اقداماتی می شود؟از میان اقدام های اولیه امدادی کدام یک مهم تر است؟ 

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۶ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علائم و کمک های اولیه مربوط به صرع و غش و تفاوت آنها با علائم شوک و کمک های اولیه مربوط به شوک

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۷ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کمک های اولیه و راه های امداد مربوط به مسمومیت ها، گزش ها و گازگرفتگی، خفگی و غرق شدگی، سرمازدگی و گرمازدگی

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )