تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آثار منفی شبکه های ماهواره ای ، شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای وارداتی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آثار منفی شبکه های ماهواره ای ، شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای وارداتی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )