تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تحریم اقتصادی و آثار آن را بر زندگی مردم و راهکارهای اساسی مقابله با تحریم اقتصادی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تحریم اقتصادی و آثار آن را بر زندگی مردم و راهکارهای اساسی مقابله با تحریم اقتصادی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )