تعداد شهدا، زمان و محل حملات موشکی عراق به ايران

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد شهدا، زمان و محل حملات موشکی عراق به ایران

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد شهدا، زمان و محل حملات موشکی عراق به ایران

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج :فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )