تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علائم و کمک های اولیه مربوط به صرع و غش و تفاوت آنها با علائم شوک و کمک های اولیه مربوط به شوک

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علائم و کمک های اولیه مربوط به صرع و غش و تفاوت آنها با علائم شوک و کمک های اولیه مربوط به شوک

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )