تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )