کشور ما با چند کشور دیگر مرز مشترک آبی یا خاکی دارد؟ وضعیت امنیت در کشور های پاکستان افغانستان عراق سوریه را بررسی کنید . تحقیق کنید کشور آمریکا در کدام کشورهای همسایه پایگاه نظامی دارد؟ در هر کشور چند پایگاه نظامی دارد؟ پایگاه ها را روی نقشه با علامت ستاره قرمز مشخص کنید. به نظر شما چرا آمریکا در این کشورها پایگاه نظامی احداث کرده است؟ دین رسمی هر کدام از کشورهای همسایه ایران چیست؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کشور ما با چند کشور دیگر مرز مشترک آبی یا خاکی دارد؟

وضعیت امنیت در کشور های پاکستان افغانستان عراق سوریه را بررسی کنید .

تحقیق کنید کشور آمریکا در کدام کشورهای همسایه پایگاه نظامی دارد؟

در هر کشور چند پایگاه نظامی دارد؟

پایگاه ها را روی نقشه با علامت ستاره قرمز  مشخص کنید. به نظر شما چرا آمریکا در این کشورها پایگاه نظامی احداث کرده است؟

دین رسمی هر کدام از کشورهای همسایه ایران چیست؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )