يکی از گروه های وابسته به بیگانه که در زمینه سازی کودتای 28 مرداد نقش داشتند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از گروه های وابسته به بیگانه که در زمینه سازی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از گروه های وابسته به بیگانه که در زمینه سازی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )