تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اولین مقاومت های مجلس شورای ملی در مقابل واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اولین مقاومت های مجلس شورای ملی در مقابل واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج: فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )