تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تبعید امام خمینی چه واکنش هایی در میان مردم و مجامع مذهبی به دنبال داشت

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تبعید امام خمینی چه واکنش هایی در میان مردم و مجامع مذهبی به دنبال داشت

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )