تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد خاطراتی از رشادت های رزمندگان در جبهه های جنگ ( شهید خلبان عباس دوران )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد خاطراتی از رشادت های رزمندگان در جبهه های جنگ ( شهید خلبان عباس دوران )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج :  فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )