تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دولت موقت ملی ( دولت مهاجرین) که در زمان جنگ جهانی اول در کرمانشاه تشکیل شد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دولت موقت ملی ( دولت مهاجرین) که در زمان جنگ جهانی اول در کرمانشاه تشکیل شد

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )