تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سفرنامه یکى از ایرانیانى را که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کرده است ( سفرنامه عزالدوله )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سفرنامهٔ یکى از ایرانیانى را که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کرده است ( سفرنامه عزالدوله )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )