تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ماموریت ژنرال هایزر در ایران

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ماموریت ژنرال هایزر در ایران

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج:  فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )