بدبيني ناصرالدين شاه نسبت به امير كبير

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش درباریان و عوامل بیگانه در بدبینی ناصرالدین شاه نسبت به امیر کبیر چه بود

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش درباریان و عوامل بیگانه در بدبینی ناصرالدین شاه نسبت به امیر کبیر چه بود

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )