تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکى از شهرهاى باستانى ایران که در سال هاى اخیر اکتشافات باستان شناسى در آن انجام شده است

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکى از شهرهاى باستانى ایران که در سال هاى اخیر اکتشافات باستان شناسى در آن انجام شده است ( شهر سوخته )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج: فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )