تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونه خودکامگی ناصرالدین شاه باعث جلوگیری از انجام اصلاحات در کشور میشد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونه خودکامگی ناصرالدین شاه باعث جلوگیری از انجام اصلاحات در کشور میشد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )