تحقیقات و گزارشات درسی کتاب دین و زندگی پایه یازدهم

۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به سوالاتی مربوط به نیاز های اساسی انسان پاسخ کامل و جامع دهد ؟ آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم برنامهٔ خود را برای زندگی انسان، یکبار برای همیشه بر حضرت آدم نازل می کرد، چه اتفاقی برای انسان های همان عصر و انسان های سایر عصرها می افتاد؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

۴-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کدام یک از سخنانی که از امام خمینی نقل می شود با دلایل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر، نوه ایشان یعنی امام حسین این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل  پاورپوینت ب :  فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۶-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۷-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اگر کسی که به سن تکلیف رسیده است، مرجع تقلید خود را انتخاب نکند، اعمال وی چگونه خواهد بود؟ با چه روشی میتوان مرجع تقلید خود را انتخاب کرد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )