یا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به سوالاتي مربوط به نياز هاي اساسي انسان پاسخ کامل و جامع دهد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به سوالاتی مربوط به نیاز های اساسی انسان پاسخ کامل و جامع دهد ؟ آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به سوالاتی مربوط به نیاز های اساسی انسان پاسخ کامل و جامع دهد ؟ آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )