تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم برنامهٔ خود را برای زندگی انسان، یکبار برای همیشه بر حضرت آدم نازل می کرد، چه اتفاقی برای انسان های همان عصر و انسان های سایر عصرها می افتاد؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم برنامهٔ خود را برای زندگی انسان، یکبار برای همیشه بر حضرت آدم نازل می کرد، چه اتفاقی برای انسان های همان عصر و انسان های سایر عصرها می افتاد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )