تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کدام یک از سخنانی که از امام خمینی نقل می شود با دلایل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کدام یک از سخنانی که از امام خمینی نقل می شود با دلایل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج :فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )